Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1.     Rekisterin pitäjä

Kaamospelit-yhdistys ry.

2.     Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Sirpa Lahti, 040-7384736, kaamospelit@kaamospelit.fi

3.     Rekisterin nimi

Kaamospelit-yhdistys ry:n

 • Jäsenrekisteri
 • Mediarekisteri
 • Kurssirekisteri
 • Postituslista

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakas- tai työsuhteeseen
 • kaamospelit.fi-sivuston kävijäseuranta Google Analyticsin avulla

Rekisterin avulla hoidetaan Kaamospelit-festivaaliin, Vantaan kansanmusiikkikursseihin ja muihin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

5.     Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Sähköposti

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution

6.     Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Rekisteröityä edustavalta yritykseltä tai henkilöltä

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön ilmoittautuessaan kurssille tai vaihtoehtoisesti täyttäessään ”tilaa uutiskirje” -lomakkeen. Medialistan tiedot ovat netistä löytyviä yhteystietoja median edustajille.

 • Google Analyticsin kautta

7.     Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.     Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

9.     Tietojen säilytysaika

 • Rekistereistä voi poistua ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle sähköpostitse.
 • Työntekijöiden tietoja säilytetään lain vaatima aika, jonka jälkeen ne hävitetään.
 • Yhteistyökumppaneiden tietoja säilytetään kahden vuoden ajan viimeisimmästä asiakassuhteesta, kun siihen on perustellusti oikeutettu etu.

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.

11.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista.

12.  Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle.